• Výroba hmoty

  Je až neuvěřitelné, že z několika základních surovin může vzniknout výjimečně kvalitní hmota s vynikajícími sorpčními i desorpčními vlastnostmi, schopná zvládat vysoké nároky na bezpečnost i na ochranu životního prostředí.
 • Renovace acetylenových lahví

  Za výhodných cenových podmínek provádíme odbornou renovaci acetylenových lahví všech značek. Ve speciálním uzavřeném zařízení z lahví nejprve oddestilujeme zbytkový aceton (DMF) i acetylen a poté počítačem řízená linka vytryskává starou azbestovou nebo jinou nevyhovující hmotu tlakovou vodou ven.
 • Likvidace lahví

  Jako jedni z mála v Evropě a snad i na světě máme certifikovaný, oficiálně schválený ekologický postup likvidace starých acetylenových lahví plněných zdraví nebezpečnou azbestovou hmotou. Kapacita je v řádech desítek tisíc lahví ročně.
 • Periodické zkoužky lahví

  Máme koncesi k provádění periodických zkoušek všech, tedy nejen acetylenových, tlakových lahví. Součástí zkoušky je i nové provedení předepsaného barevného značení láhve podle jejího využití.
 • Povrchová ochrana lahví

  Provádíme otryskání starého nátěru a kvalitní nástřik základové i povrchové barvy elektrostatickým nanášením, díky kterému barva mnohem lépe přilne k podkladu. Používáme pouze kvalitní, otěru odolné, ekologické a vodou ředitelné barvy na bázi epoxidu nebo polyuretanu.
 • Výroba svazků

  Zabýváme se také výrobou svazků vysokotlakých lahví, a to nejen acetylenových, ale také pro vzdušné plyny. Nabízíme dva typy svazků T61 (4x4) a T46 (3x2). Tyto dva typy se liší počtem lahví ve svazku, tedy celkovým objemem v litrech.
 • Saturace acetylénem

  Na žádost zákazníka provádíme saturaci lahví acetylenem. Saturace spočívá v nasycení rozpouštědla v lahvi acetylénem.

Výroba porézní hmoty do acetylenových lahví

Hlavní náplní naší činnosti je výroba porézní hmoty do acetylenových lahví a jejich plnění, renovace a likvidace acetylenových lahví, barvení a periodické zkoušky vysokotlakých lahví a také výroba svazků lahví.

Certifikáty

TUV NORD

Naše standardní služby

 • Plnění porézní hmoty UL1 (pro rozpouštědlo aceton) nebo UL2 (rozpouštědlo DMF) do nových acetylenových lahví
 • Plnění lahví rozpouštědlem
 • Montáž ventilu a čepičky
 • Nový nátěr lahve vodou rozpustnými barvami
  (na přání zákazníka)
 • Předání v souladu s vyhláškou 199/36/EC
 • Balení lahví na Euro palety

Doplňková nabídka Acetylen

 • Zajištění kompletní dodávky nových acetylenových lahví (láhev, hmota UL1 nebo UL2, ventil a čepička)
 • Plnění námi připravených lahví nebo svazků acetylenem
 • Saturace – plnění malým množstvím acetylenu
 • Odstranění původní hmoty z ocelových lahví a jejich vyčištění
 • Kompletní ekologická likvidace vyřazených tlakových lahví (včetně azbestových)

Doplňková nabídka všechny plyny

 • Výroba svazků z nových lahví
 • Periodické zkoušky nových lahví a jejich svazků