O společnosti

LINDE VÍTKOVICE a.s. je společným podnikem Linde AG (50%) a VÍTKOVICE a. s. (50%). Společný podnik vznikl v září 1992 vstupem zahraničního partnera do existující Kyslíkárny VÍTKOVICE provozované od roku 1964 a následným rozšířením o provoz Acetylénka a Preparace. Provozy Kyslíkárna a Acetylénka již byly z provozních důvodů uzavřeny a nyní je provozován pouze závod Preparace, který dodává kompletní acetylénové lahve a svazky lahví plynařských společnostem v celé Evropě.

Cílem LINDE VÍTKOVICE a.s. je vyrábět své výrobky v požadované jakosti při trvalém snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a při zachování absolutní bezpečnosti a spolehlivosti. Cílem společnosti v dlouhodobém horizontu je stát se jedním z největších evropských dodavatelů acetylénových lahví.

Provoz Preparace v Ústí nad Labem je certifikovány dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Společnost LINDE VÍTKOVICE a. s. patří mezi společnosti, které pravidelně podporují charitativní organizace a organizace pečující o handicapované spoluobčany.

Certifikáty

TUV NORD