Výroba hmoty

Jak prosté...

Je až neuvěřitelné, že z několika základních surovin může vzniknout výjimečně kvalitní hmota s vynikajícími sorpčními i desorpčními vlastnostmi, schopná zvládat vysoké nároky na bezpečnost i na ochranu životního prostředí.

Jedinečnost této vysoce porézní hmoty spočívá i ve schopnosti sorpce acetylenu dokonce i bez přítomnosti rozpouštědla.

Na snímku při 5-ti tisícovém zvětšení jasně vidíme vysokou porozitu krystalické struktury kalciumsilakáthydrátu.

Výroba hmoty

Každá drobná změna ve složení nebo výrobní technologii tohoto kalciumsilikátu se skelným vláknem může způsobit výraznou změnu vlastností hmoty. Celá naše výroba je proto plně automatizovaná, tzn., že:

  • v každém jednotlivém kroku jsou potřebné procesy řízeny a kontrolovány počítačem,
  • každá láhev je na své cestě výrobní linkou monitorována databázovým systémem, který pečlivě hlídá dodržování kvality podle ISO 9001.

Mísení

Všechno začíná v obrovských zásobnících mísícího zařízení na křemičitý písek a vápno. Ve stanoveném poměru se přimíchávají i skelná vlákna. Automatické dávkování materiálu zajišťuje přesný poměr surovin, a tím i vysokou kvalitu výsledného produktu. Pro dokonalou stálost složení dokonce používáme minerálů zbavenou vodu z vlastní úpravny.

Vytvrzování

Po strojově přesném mísení se vzniklá kašovitá hmota plní do lahví, které vzápětí putují do moderních vytvrzovacích pecí. Uvnitř pece probíhá vysoušení a vytvrzování hmoty podle stanovené optimální teplotní křivky. Přesné dodržování teplotních režimů je pro kvalitu sorpční hmoty velmi důležité, proto na chod všech pecí opět řídí počítač.

Lakování

Po vychladnutí jsou lahve zavěšeny na háky dopravníku, který prochází celou otryskávací a barvící linkou. Nejprve jsou dokonale očištěny od všech zbytků a nečistot otryskáním ocelovými kuličkami a pak dostanou předepsaný nátěr. V uzavřených komorách je barva nanášena elektrostaticky, což jí zajistí mnohem lepší přilnutí k podkladu než při klasickém stříkání. Pro dlouhodobou stálost jsou lahve ošetřeny nejprve základovou barvou a poté vrchním nátěrem. Všechny používané vodou ředitelné barvy na bázi epoxidu nebo polyuretanu jsou dokonale ekologické a zároveň nadstandardně odolné proti otěru.

Plnění

Poté jsou lahve plněny rozpouštědlem - acetonem nebo DMF. Přesné dávkování podle velikosti a typu lahve opět zajišťuje počítač. Hmoty UL1 a UL2 lze plnit do jakýchkoli lahví na acetylen, všech typů, značek i velikostí. Můžeme nabídnout lahve prakticky od všech významných výrobců, nebo si zákazník může dodat lahve vlastní. Na přání mohou být lahve naplněny i malým množstvím tzv. saturačního acetylenu.

Závěrečná kontrola

Všechny informace o každé jednotlivé láhvi jsou uloženy v paměti počítače, kde jsou podle k dispozici kontrolnímu týmu při závěrečném přebírání lahví připravených k expedici.

Certifikáty

TUV NORD

Službu zajišťuje


LINDE VÍTKOVICE a.s.
Hrbovická 155
400 01 Ústí nad Labem

Další kontakty